KernTalenten zeg je?

Een woordje uitleg over de methode die ontwikkeld werd door Daniëlle Krekels van Core Talents. De KernTalentenanalyse brengt karakter, potentieel en motivatie in kaart door een uitgebreide bevraging van de kindertijd. "Kindertijd?" hoor ik u vragen? Jawel, een KernTalentenanalyse is geen momentopname van wat je goed kunt of graag doet. Integendeel: in je kindertijd (tussen 4 en ca. 12-14 jaar) is er meer dan genoeg tijd om je aard van het beestje, je talenten en je goesting naar buiten te laten komen in effectief (spel)gedrag en interesses. 

Opbouw en werkwijze

1. Online vragenlijst over de kindertijd: De vragenlijst invullen is plezierig, er zijn geen herhalingen in de vragen, geen vervelende keuzes en het duurt maar een half uurtje.

2. Uitgebreid interview over de kindertijd o.b.v. de vragenlijst. De resultaten van dit gestructureerde maar plezierige gesprek vormt de basis van de uiteindelijke KernTalenten en hun sterkte.

3. Feedback van de unieke KernTalenten constellatie. In deze fase bespreken we in detail alle 23 KernTalenten en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Sterke KernTalenten zijn typerend voor het karakter, geven energie, omvatten het potentieel en bepalen de intrinsieke motivatie.

4. Diepte-interview als laatste check waarin rekening houden met achtergrond, cultuur, opvoeding, normen en waarden, opleiding, levensgebeurtenissen en kansen: de talloze factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van bepaalde KernTalenten.

Wat is het verschil met andere persoonlijkheidstesten?

Er zijn héél wat verschillen met andere methodes, maar hieronder vind je de belangrijkste alvast.

 • We delen niet op in hokjes, kleuren, letters,... elk resultaat is uniek, net zoals elke mens uniek is. 
 • De focus ligt op een positieve benadering en groei, niet op tekortkomingen of gaps. We hebben het liever over potentieel en motivatie dan over het scoren van competenties. 
 • Objectief, onafhankelijk en geen zelfbeoordeling
 • Nauwkeurige, complete foto. Alle 23 KernTalenten samen bieden zicht op de maximale

  positieve rekbaarheid: het karakter, de talenten èn de zin om dit alles te ontwikkelen.

 • Het resultaat is duidelijk, gedetailleerd en spreekt klare taal waarin men zich kan herkennen. 
 • Er wordt een uitgebreid en gepersonaliseerd rapport afgeleverd dat levenslang bruikbaar is voor elke nieuwe keuze. Zo wordt deze methode gebruikt voor het nemen van allerhande beslissingen, bvb. studiekeuze, loopbaankeuze, promoties, persoonlijke keuzes,...
 • De KernTalentenmethode geeft je zicht op hoé je precies creatief bent (functioneel, esthetisch, mentaal enz.) én hoe sterk je daar van nature voor in de wieg bent gelegd. Hoe je precies empathisch bent (zorgend, transpositioneel, rationeel) én hoe sterk je dat dan in aanleg bent. Hoe je precies energiek bent én hoe sterk die energie dan wel in je zit. Leiderschap, naar buiten treden, commercieel of politiek inzicht, economisch denken, teamplay, al deze zaken worden uitgebreid besproken en gerapporteerd.
 • Het is geen momentopnamen maar wordt gestoeld op zo'n 8 jaren tussen het 4de en het 12de levensjaar.
 • Wetenschappelijk gevalideerd met betrouwbaarheidsindex Cronbach’s Alpha .84

Wat als ik of mijn medewerker niets meer weet over die kindertijd?

Geen nood! Ik heb op de meer dan 100 analyses die ik deed nog nooit meegemaakt dat iemand onvoldoende herinneringen had aan zijn kindertijd. Door de uitgebreide vragenlijst èn het interview wordt het geheugen geprikkeld en komen er steeds voldoende voorbeelden terug. Bovendien ben ik als analyst en coach specifiek opgeleid om hierin te begeleiden. 

KernTalenten zeg je?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x